MyBanner

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่องของถั่ว “ดาว อินคา”

  มีเพื่อนเกษตรกรท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องมีคนมาส่งเสริมให้ปลูกถั่วดาวอินคา มีข้อมูลคร่าวๆ เพียงแค่รู้ว่าเป็นพืชน้ำมัน เป็นไม้เถาอายุยืนยาว เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี ผู้เขียนเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย และไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วย เพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกันกับผู้เขียน ก็ไม่มีรู้จักเช่นเดียวกัน แต่มีความสนใจตรงที่ไม่ต้องไถที่ปลูกซ้ำบ่อยๆ จึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่มเดิมเพื่อให้รู้จักพืชชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
จากการค้นข้อมูลพบว่า “ถั่วดาวอินคา” เป็นพืชกระกูลถั่ว มีผลเป็นรูปดาว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเปรู เป็นประเทศอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศมีแหล่งอารยะธรรมของชนเผ่าโบราณที่เรียกว่า “ชาวอินคา” ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของชื่อ “ถั่วดาวอินคา” ในภาษาไท
ถั่วดาวอินคา มีชื่อเรียกันทั่วไปที่หลากหลาย เช่น Sacha inchi, Sacha inchic, Sacha mani, Inca peanut (ถั่วลิสง Inca) เป็นพืชในวงศ์ (family) Euphorbiaceae วงศ์เดียวกับยางพารา ซึ่งเป็นวงษ์กลุ่มไม้ดอกในเขตร้อนชื้น เป็นไม้เถาทรงพุ่มมีอายุมากกว่า 10 ปี ดอกของถั่วดาวอินคาเป็นดอกผสมหรือดอกกระเทย ดอกตัวผู้จะเป็นดอกเล็กๆ รวมอยู่เป็นกลุ่มส่วนดอกตัวเมียจะอยู่ที่ฐานของช่อดอก

ผลของถั่วดาวอินคาจะมีลักษณะเหมือนดาว 4 แฉกหรือมากกว่านั้น ผลอ่านจะมีสีเขียว ผลแก่จะมีสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดถั่วดาวอินคาจะอยู่ในเปลือกหุ้มของแต่ละแฉก ถั่วดาวอินคาเป็นพืชน้ำมันที่มีคุณค่าทางอาหารจำนวนมากเช่น โอเมก้า 3, 6, 9 วิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิด เนื้อของถั่วดาวอินดาที่บีบน้ำมันออกแล้ว จะเป็นแป้งที่มีโปรตีนมากกว่าถั่วอื่นๆ หลายร้อยเท่า ถั่วดาวอินคานิยมนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และน้ำมันพืช จัดว่าเป็นพืชที่น่าสนใจ

การปลูกถั่วดาวอินคา
 
ถั่วดาวอินคาสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 2000 เมตร เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมาก ทนแล้งพอสมควร แต่ถ้ามีน้ำจะให้ผลผลิตได้ทั้งปี ชอบอากาศเย็นถึงอบอุ่น คือ ช่วง 10 ถึง 36 องศาเซลเซียส
การปลูกถั่วดาวอินคาจะใช้ระยะห่าง 2 x 4 เมตร เนื้อที่ 1 ไร่จะใช้ต้นพันธุ์ประมาณ 250 ต้น ราคาต้นพันธุ์อยู่ที่ประมาณ 60 บาทต่อต้น การเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 8 เดือนถึง 12 เดือนหลังปลูกเป็นต้นไป ผลผลิตต่อไร่ 600 ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี
ช่วงที่ผู้เขียนทำบทความชุดนี้ ราคาประกันทั้งเปลือกจะอยู่ที่ประมาณ 25 บาท กระเทาะเปลือกแล้วประมาณ 40 บาท (สิงหาคม พ.ศ. 2557) กลุ่มผู้นำพันธุ์มาเผยแพร่จะเป็นผู้รับซื้อ แต่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการปลูกกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีถ้ามองในแง่ของแหล่งอาหารโปรตีน และน้ำมันพืชสำหรับครัวเรือน และไม่ต้องปลูกซ้ำบ่อยๆ ถั่วดาวอินคาก็ยังเป็นพืชที่น่าสนใจ ผู้เขียนเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1 ไร่สำหรับการทดลองปลูกถั่วดาวอินคา ได้ผลอย่างไรจะนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป 

อ่านบทความเรื่อง : เปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วดาวอินคา

บันทึกประจำวันที่ 7 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ เขียนบทความเรื่องใหม่
07:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
08:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดกบ, ผัดผักผักกระเฉด
09:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แต่งรูปภาพ, เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, โพสต์บทความเรื่องใหม่, เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ (เน็ตช้ามาก)
14:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดกบ, ผัดผักผักกระเฉด
14:30 . ไปนำทรายใส่กระสอบวางขวางทางเดินของน้ำ
16:00 . เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลในบล็อกที่ทำไว้
18:15 . พักผ่อน
18:45 . ทำบทความเรื่องใหม่
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงป่าฟักทอง, ผัดผัดบุ้ง
20:00 . ทำต้นบทความ (ต่อ)
21:00 . ไปนอนเฝ้าฟักทองแปลงนาริมเขื่อน

  

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.