MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เก็บเต็นท์
เต็นท์แบบกระเป่ากลม เป็นเต็นท์ที่ใช้งานง่าย คือเมื่อนำออกจากกระเป๋าเก็บแล้วนำมาวางบนผินผ้ารองปูพื้น เต็นท์จะดีดตัวและกางออกอัตโนมัติดังรูปข้างต้น แต่เต้นนี้มีปัญหาเล็กน้อยตอนเก็บเข้ากระเป๋าตามเดิม คือต้องพับด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงจะได้ขนาดที่ใส่กระเป๋าได้พอดีไม่แน่นจนเกินไป วิธีการไม่ยากครับ ให้ทำตามลำดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เต็นท์ชนิดนี้จะมีเส้นลวดทำจากเหล็กกันสนิมเป็นโครง การเก็บเต้นจะเริ่มจาก รวบเส้นลวดสันหลังคาเต็นท์เข้าหากัน
ขั้นตอนที่ 2 รวบเส้นลวดสันพื้นเต็นท์ทั้งสองด้านเข้ากับเส้นลวดสันหลังคาเต็นท์

ขั้นตอนที่ 3 จับสันเต็นท์แล้วตั้งขึ้นดังรูป แล้วใช้มือจับรวบเส้นลวดขอบเต้นที่อยู่บนสุด แล้วกดลงเข้าหาตัวเอง


ขั้นตอนที่ 4 ด้านบนของตัวเตนท์จะขดเป็นวงกลม 2 วง ให้ใช้มือกดวงด้านขวาลงกับพื้น (คนถนัดซ้ายกดด้านซ้าย)

ขั้นตอนที่ 5 กดเส้นลวดสันเต็นท์ที่เหลือลงกับพื้น

ขั้นตอนที่ 6 จับเส้นลวดขอบเต้นทั้งหมดยกขึ้นแล้วนำมาใส่กระเป๋าเก็บต้น รูดซิปปิดให้เรียบร้อยดังรูป
เต้นที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

บันทึกประจำวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน เดินกลับมาที่บ้าน
05:15 . ดื่มกาแฟ อ่านหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
06:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . เลื่อยกิ่งลำใยที่บังแผงโซลาร์เซลล์ออก
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงป่าฟักทอง, ผัดสายบัว
08:00 . เลื่อยกิ่งลำใยที่บังแผงโซลาร์เซลล์ออก
08:45 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ปรับแต่งบล็อกเกอร์ โพสต์และเตรียมบทความเรื่องใหม่
13:00 .
กินข้าว 1.กับข้าว:แกงป่าฟักทอง, ผัดสายบัว
13:30 . กวาดเศษใบไม้ปิดร่องพริก
14:30 . ไปนำทรายใส่กระสอบวางขวางทางเดินของน้ำ
16:00 . ออกไปซื้อมะยงชิดที่สวนสุดซอย 6 ใต้, แวะวัดเขาแก้ว
16:15 . พักผ่อน
16:30 . กวาดเศษใบไม้ปิดร่องพริห
17:30 . พักผ่อน
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ผัดใบผักหวานป่า, ฟักทองต้ม1.กับข้าว:แกงส้มสายบัวปลาดุก, ผักสายบัว, น้ำพริกตะไคร้
20:00 . ไปนอนเฝ้าฟักทองแปลงนาริมเขื่อน

โฆษณา a-ads.com