MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน

  ปรกติทุกบ้านทุกครัวเรือนจะมีเศษอาหาร หรือของเหลือจากการทำอาหารแต่ละวันไม่มากก็น้อย และในบ้านเรือนส่วนใหญ่จะทิ้งไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ที่บ้านผู้เขียนมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่ในต่างจังหวัด มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยหมักในการเพาะชำพืช ดังนั้นในแต่ละวันสมาชิกในครอบครัวผู้เขียน จะนำเศษอาหารมากองรวมใส่ในกล่องปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเฉพาะ สะสมรวมไว้ทุกวันจนเต็ม หากมีมูลสัตว์ก็จะนำมาใส่รวมไว้ด้วยกัน
กล่องทำปุ๋ยหมักที่ผู้เขียนจัดทำไว้ได้พัฒนามาหลายรุ่น จนปัจจุบันจะใช้ถัง 200 ลิตรมาตัดครึ่ง เปิดฝาออกหมด แล้วใช้ท่อพีวีซีทำท่อระบายอากาศวางไว้ตรงกลาง เป็นการทำปุ๋ยหมักแบบกึ่งไม่กลับกอง ที่เรียกว่าการทำปุ๋ยหมักแบบกึ่งไม่กลับกองนั้น เนื่องจากเวลาที่วัสดุหมักในกล่องปุ๋ยยุบตัวลงครึ่งหนึ่ง ก็จะนำผสมรวมกับปุ๋ยหมักในกล่องอื่นๆ ที่ยุบตัวลงแล้วเหมือนกัน เพื่อให้เกิดการคลุกเคล้าของส่วนผสมในปุ๋ยหมัก แล้วหมักต่ออีกระยะหนึ่ง การนำปุ๋ยหมักจากกล่องหมัก 2 กล่องมารวมกันดังกล่าวจะทำให้ได้กล่องหมักปุ๋ยว่าอีกหนึ่งชุด สำหรับนำเศษอาหารของวันใหม่มาใส่แทน
พด 1 ขยายเชื้อในน้ำ
  การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนนี้ ถ้าจะให้เกิดการย่อยสลายที่เร็วขึ้นควรใส่จุลินทริย์สำหรับการทำปุ๋ยหมักลงไปด้วย โดยอาจจะใช้สารเร่ง พด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งขอได้จากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน, หรือใช้หัวเชื่ออีเอ็มของคิวเซ หรือจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งสามารถของได้จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาลัยอาชีวะของรัฐได้ทุกแห่ง หัวเชื้อที่ได้จะนำมาขยายเชื้อในน้ำ โดยตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วนำมาลาดกองปุ๋ยหมักให้ทั่ว ซึ่งจะช่วยได้ปุ๋ยหมักที่มีสภาพพร้อมใช้งานเร็วขึ้น การลาดหัวเชี้อจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำประมาณเดือนละครั้ง
เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อช่วยการย่อยสลาย

 บันทึกประจำวันที่ 5 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
ถ้าเราจับเวลาดูจริงๆ ว่าวันๆ หนึ่งเราทำอะไรบ้าง จะพบว่าในแต่ละวันของแต่ละคนเราจะทำอะไรได้ไม่มากนัก ที่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจะเกิดจากการทำงานสะสมหลายๆ วัน หรือใช้จำนวนคนเพิ่มในการทำงาน 

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):นำเศษอาหารใส่กล่องหมักปุ๋ย และขยายเชื้อ พด. 1 ในน้ำลาดกล่องปุ๋ยหมัก
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผักก่ามดองผัดไข่, ต้มจับฉ่ายขาหมู, ผัดผักบุ้ง
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ หุ้นส่วนการเกษตร (20/2557):ตัดหญ้าเตรียมที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ปรากฏว่าเครื่องตัดหญ้าเสีย)
09:00 . ทำถังเก็บก้านใบมะพร้าวสำหรับไว้ทำไม้กวาด และเหลาก้านใบมะพร้าว
09:30 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำบทความเรื่องใหม่ และโพสต์ลงอินเตอร์เน็ต
13:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผักก่ามดองผัดไข่, ต้มจับฉ่ายขาหมู, ผัดผักบุ้ง
14:00 . บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่, เหลาก้านใบมะพร้าวสำหรับเก็บไว้ทำไม้กวาด, ลอกสายทองแดงไว้สำหรับทำเจนเนอเรเตออร์
17:00 . ซ่อมดวงไฟ LED แบบรีโหมด (ซ่อมไม่เสร็จเนื่องจากมืดก่อน)
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แจ่วกบ, ผักรวก +ผักสดหลายชนิด, ผัดผักบุ้ง, ผักก่ามดองผัดไข่
20:00 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกหนักมาก 1.เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.