MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

จะเขียนบทความลงบล็อกเกอร์ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน

  


ผู้เขียนมีความคิดที่จะทำเว็บมานานแล้ว แต่ไม่ได้ลงมือสักที ตอนนี้ลองมาใช้บริการบล็อกเกอร์ หมายถึง เขียนบทความโพสต์ลงในบล็อกเกอร์ พอลงมือเข้าจริงๆ ก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
 
ในการเริ่มงานบทความของผู้เขียน จะเริ่มจากเขียนฉบับร่างของบทความบนกระดาษ => บันทึกลงโปรแกรม LibreOffice Writer (โปรแกรมบันทึกเอกสารยี่ห้อหนึ่ง) => หา, จัดทำ และแต่งรูปภาพสำหรับประกอบบทความ => โพสต์ลงในบล็อกเกอร์ ปัญหาใหญ่ที่สุดของการทำบทความคือ ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไร และจากการทดลองเขียนบทความลงบล็อกเกอร์ ผู้เขียนพบว่าบทความเรื่องหนึ่งๆ จะใช้เวลาตั้งแต่ตั้งชื่อเรื่องจนถึงทำเนื้อหา และรูปภาพของบทความเสร็จ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อเรื่อง ไม่รวมเวลาที่โพสต์ลงในบล็อกเกอร์


บันทึกประจำวันที่ 1 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
วันนี้ออกไปสำรวจต้นทุนการผลิตของสวนผลไม้แถบฝั่งซอยใต้ของตำบลนิคมกระเสียว สวนผลไม้ที่สำรวจได้แก่ ฝรั่ง, เงาะ, มะม่วง และปาล์มน้ำมัน วันนี้อากาศร้อนมาก


เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน มาดื่มกาแฟที่บ้าน และอ่านหนังสือเรื่อง แก่นแท้ของบับเฟตต์ หรือ The Essential Buffett
07:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ผัดใบผักหวานป่า, ฟักทองต้ม
07:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ่ยสะอาด (2/2557):ทำ EM ขยาย
08:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
08:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขรูปแบบการแสดงผลของบล็อกเกอร์ และ post บทความเรื่องใหม่
11:15 . อาบน้ำ แต่งตัว
11:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานวิทยากร/อาสาสมัคร (14/2557):ออกไปสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตของสวนผลไม้ย่านฝั่งซอยใต้ของนิคม
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่ชำไว้
16:00 . ออกไปซื้อมะยงชิดที่สวนสุดซอย 6 ใต้, แวะวัดเขาแก้ว
18:00 . พักผ่อน
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ผัดใบผักหวานป่า, ฟักทองต้ม
20:30 . ไปนอนเฝ้าฟักทองแปลงนาริมเขื่อน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.