MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

พด. 3 กับการแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าแบบเร่งด่วน

  

พด. 3 ของกรมพัฒนาที่ดิน
ในระหว่างที่ไปสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตของเกษตรกร มีเพื่อนเกษตรกรคนหนึ่งถามถึงการแก้ปัญหาโรคเน่าโคนเน่าในถั่วฝักยาว และแตงกวา จึงแวะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันพร้อมกับนำซองจุลินทรีย์ พด. 3 ของพัฒนาที่ดินติดมือไปด้วย พด. 3 เป็นจุลินทรีย์สำหรับแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า (ไตรโคเดอร์มา) ปรกติจะต้องขยายเชื้อในกองปุ๋ยหมัก (1 ซองต่อปุ๋ยหมัก 100 ..) แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทำปุ๋ยหมัก จึงต้องหาทางประยุกต์ใช้โดยตั้งสมมติฐานว่า ดินที่มีต้นถั่วหรือแตงกวาปลูกอยู่เป็นกองปุ๋ยหมักอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถนำ พด. 3 ที่ขยายเชื้อในน้ำโดยตั้งทั้งไว้ 15 นาที ถึง ครึ่งชั่วโมง แล้วนำน้ำจุลินทรีย์ พด. 3 ที่ได้ไปราดรดโคนต้นถั่วฝักยาว หรือแตงกวา หรือพืชอื่นๆ ได้ทันที โดยควรทำในช่วงตอนเย็น เพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตในช่วงกลาคืน เกษตรกรบางรายกรองเอาแต่น้ำฉีดพ่นใบ ลำต้น และฉีดพ่นลงดิน บางรายใส่ไปกับท่อน้ำหยด ซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรแต่ละคน 

บันทึกประจำวันที่ 2 เมษายน พ.. 2557 (2014)

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนจัด หลังจากนำเอกสารการสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตของสวนผลไม้ภายในตำบลไปส่งให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลแล้ว งานที่ทำในช่วงบ่ายส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตจนถึงเย็น ที่จำเป็นต้องหยุดเนื่องจากแสงแดดไม่มี ไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่จากแผงโซลาร์เซลล์จะไว้ใช้สำหรับให้แสงสว่างเวลากลางคืน 
 
เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับไก่ไปส่งคนสั่งซื้อ
05:45 . อาบน้ำ
06:00 . ดื่มกาแฟ อ่านหนังสือเรื่อง แก่นแท้ของบับเฟตต์ หรือ The Essential Buffett
06:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เขียนเนื้อหาบทความเรื่องใหม่ที่จะลงบล็อกเกอร์
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มขมิ้นไก่แจ้, ผักรวก+น้ำพริก
08:00 . ไปเก็บเต้นที่นอนเฝ้าฟักทอง
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):นำไก่แจ้ไปส่งคนสั่งซื้อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานวิทยากร/อาสาสมัคร (14/2557):ส่งเอกสารการสำรวจต้นทุนการผลิตใหเจ้าที่เกษตรตำบล
09:45 . ไปตลาดด่านช้าง, แวะซื้อยาร้านสุวรรณเวช, เดินทางกลับ
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานวิทยากร/อาสาสมัคร (14/2557):เข้าไปแนะนำวิธีการประยุกต์ใช้ พด. 3 แก้ปัญหาโรคเน่าโคนเน่าให้เพื่อเกษตรกรในซอยของหมู่บ้านท่าเดื่อ
10:45 . สูบน้ำใช้ (ปัมชักพลังงานแสงอาทิตย์)
11:15 . ปรับแต่งปั้มสูบน้ำ
11:45 .
0.สูบน้ำใช้ (ปัมชักพลังงานแสงอาทิตย์) 1.ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน, ทำบัญชีครัวเรือน
12:15 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่ชำไว้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขเนื้อหาบทความเก่าในบล็อกเกอร์ และโพสต์บทความหใหม่
13:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงส้มขมิ้นไก่แจ้, ผักรวก+น้ำพริก
13:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำใส่บ่อปลา
13:45 . แกะลวดทองแดงไว้ทำ generator
14:15 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ลงบล็อกเกอร์ และค้นข้อมูลเพิ่มเติม 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ค้นข้อมูลเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
17:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน, เหลาทางมะพร้าวไว้ทำไม้กวาด
18:30
0.อาบน้ำ กินข้าว ดูทีวี พักผ่อน 1.กับข้าว:ปลาซิวทอด, ต้มส้มปลาซิว, ผัดผักบุ้ง, ผักรวก+น้ำพริก
20:30 . ไปนอนเฝ้าฟักทองแปลงนาริมเขื่อน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.