MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ซ่อมดวงไฟแอลอีดี (LED) แบบรีโหมด

  ที่บ้านผู้เขียนมีดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมดใช้ให้แสงสว่างภายในบ้านหลายดวง ดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมดนี้ ปรกติจะใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์มีทั้งที่ใช้กับเต้าเสียบแบบเกลียวและแบบเขี้ยว เป็นหลอดไฟที่มีแบตเตอรี่เล็กๆ ขนาด 4 โวลต์ในตัว สามารถปิดเปิดให้ความสว่างด้วยรีโหมดได้แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับเต้าเสียบดวงไฟ เป็นหลอดไฟแบบประหยัดแบบหนึ่ง ถ้าใช้กับไฟฟ้าจะใช้แทนหลอดไฟแบบใส้ ให้แสงสว่างมากกว่ากินไฟน้อย หลังจากติดตั้งแทนหลอดไฟแบบมีใส้ จต้องเปิดสวิชไฟให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปที่หลอดตลอดเวลา ภายในตัวหลอดจะมีวงจรอิเลคทรอนิกส์เล็กๆ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 4-6 โวลต์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในดวงไฟ วงจรอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าวจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ภายในดวงไฟเต็ม การเปิด/ปิดไฟ จะใช้รีโหมดที่มาพร้อมกับดวงไฟ ในการเปิด/ปิด ดวงไฟชนิดนี้มีคนนำเข้ามาขายในบ้านเราหลายยี่ห้อ รีโหมดดวงไฟของยี่ห้อเดียวกันใช้กันได้หมด แต่ต่างยี่ห้อกันจะใช้กันไม่ได้
สำหรับระบบไฟฟ้าที่บ้านผู้เขียนเป็นระบบไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ หรือระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ จะใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์เฉพาะตอนเดินเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเท่านั้น ซึ่งถ้าเดินเครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้าก็จะชาร์จเข้าไปภายในตัวหลอดตามปรกติ แต่ถ้าหากไม่ได้เดินเครื่องปั่นไฟ ก็จะไม่มีการชาร์จไฟเข้า ผู้เขียนจึงได้ทำระบบชาร์จไฟจากระบบไฟฟ้า 12 โวลต์หรือไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปในตัวหลอด สังเกตที่ตัวดวงไฟในรูปจะมีสายไฟโผล่ออก การชาร์จดวงไฟที่มีแบตเตอรีภายในเพียง 4 โวลต์โดยใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ช่วย ซึ่งผู้เขียนจะได้หาโอกาสนำมาเสนอต่อไป
 
อาการเสียของดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมด


สำหรับอาการเสียของดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากแบตเตอรี่ภายในดวงไฟหมดสภาพ ซึ่งแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หรือขั้วสายไฟที่ต่อกับแบตเตอรี่ภายในดวงไฟหลุด (สังเกตสายไฟที่มีปากคีบคีบไว้ในรูปข้างต้น) ซึ่งต้องแก้ไขโดยการต่อสายไฟเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ใหม่


การต่อขั้วแบตเตอรี่ใหม่ จะเริ่มจากทำความสะอาดบริเวณขั้วแบตเตอรี่ จากนั้นทำการบัดกรีสายไฟเข้ากับขั้วบวก และขั้วลบของแบตเตอรีขั้วละเส้นตามลักษณะการนำไปใช้งาน แต่เนื่องจากที่บ้านผู้เขียนใช้ระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ หรือระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ ทำให้ไม่สามารถใช้หัวแร้งปัดกรีที่มีอยู่ได้ (ยังไม่ได้ซื้อหัวแร้งบัดกรี 12 โวลต์มาใช้) การต่อขั้วแบตเตอรี่ของดวงไฟจึงใช้วิธีใส่ตะปูเกลียวเล็กๆ เข้าไปในบริเวณขั้วของแบตเตอรี่ขันให้แน่น โดยให้เหลือส่วนของตะปูเกลียวไว้สำหรับพันสายไฟ จากนั้นใช้สายทองแดงของสายไฟพันที่ตัวตะปูของแต่ละขั้ว ใช้เทปพันสายไฟพันปิดตะปูเกลียว แล้วนำมาประกอบเข้ากับดวงไฟตามเดิมดังในรูป

ต่อสายไฟของดวงไฟเข้าแบตเตอรี่

 ในกรณีของผู้เขียน เมื่อประกอบดวงไฟเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีสายไฟโผล่ 2 เส้น ซึ่งเป็นสายไฟที่ต่อมาจากแบตเตอรี่ภายในดวงไฟ


สุดท้ายก็นำมาติดตั้งลงในเต้ารับเดิมของดวงไฟ สำหรับสายที่ทำโผล่ออกมาจากดวงไฟ ผู้เขียนจะนำมาต่อกับระบบชาร์จไฟจากระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 12 โวลต์ที่บ้านผู้เขียนใช้อยู่ เพื่อให้เกิดการชาร์จไฟตลอดเวลา
ประกอบเข้าที่เดิม

บันทึกประจำวันที่ 6 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
01:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
01:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมบทความเรื่องใหม่
02:15 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่พอสำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ เขียนบทความเรื่องใหม่
07:00 . กวาดใต้ถุนบ้าน
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แจ่วกบ, ผักรวก+ผักสดหลายชนิด, ผัดยอดผักโขม
08:00 . ดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมด, LED remote, ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์, ระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์, solarcellเตรียมอุปกรณ์ซ่อมหลอดไฟ อาบน้ำ
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมบทความเรื่องใหม่ และ โพสต์บทความ
08:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขรูปแบบการแสดงผลของบล็อกเกอร์ และ post บทความเรื่องใหม่
11:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ค้นเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
13:30 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แจ่วกบ, ผักรวก+ผักสดหลายชนิด, ผัดยอดผักโขม
14:00 . สูบน้ำดื่มด้วยโซลาร์เซลล์, ซ่อมดวงไฟแอลอีดี (LED) ดวงหน้าบ้าน
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมบทความเรื่องใหม่
16:00 . ซ่อมดวงไฟแอลอีดีแบบรีโหมดจำนวน 2 ดวง
15:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ปรับแต่งบล็อกเกอร์
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดกบ, ผัดฟักทอง, ผักรวก+น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.