MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เผาขยะให้ได้ถ่าน biochar หรือถ่านชีวมวลสำหรับปรับปรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
ในเขตนอกตัวเมือง การเผาขยะตามบ้านเรือนเป็นเรื่องปรกติ แต่การเผาขยะโดยทั่วไปจะเป็นการเผาทิ้งไม่ได้ประโยชน์ ผู้เขียนได้มีโอกาสค้นคว้าเกี่ยวกับสารปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ทราบว่าในการจุดไฟเผาสิ่งใดๆ สามารถผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงดิน หรือ ถ่านไบโอ (biochar) ได้ (biochar มาจากคำว่า biomass + charcoal ไม่ใช่ biological + charcoal อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ) ซึ่งถ่านไบโอดังกล่าว สามารถใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาดลกร้อนได้ในระยะยาวได้อีกด้วย
โดยปรกติการเผาไหม่ใดๆ จะเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาโลกร้อน แต่ด้วยวิธีการเผาใหม้แบบเดียวกันนี้ เราสามารถจัดองค์ประกอบในการเผาใหม้สิ่งต่างๆ แต่ละครั้ง ให้สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนตามหลักการที่เรียกว่าคาร์บอน ซีเควสตรอชัน (carbonsequestration) ได้ ซึ่งรวมถึงการเผาขยะตามบ้านเรือนด้วย
วิธีการก็คือ เราจะทำเตาเผาขยะในรูปแบบเฉพาะขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตถ่านชีวมวลดังกล่าวได้ โดยการสร้างเตาเผาขยะในลักษณะดังกล่าว ไม่ยุ่งยากจนเกินไป และสามารถเผาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อุปกรณ์และการลงมือเผาขยะ

อุปกรณ์ที่จำเป็นประกอบด้วย ถังเหล็กขนาด 200 ลิตรตัดครึ่งตามขวางดังรูปข้างต้น และถังสีที่เป็นถังเหล็กจำนวน 1 ใบพร้อมฝาปิด 
ในการดำเนินการเผาขยะให้ได้ถ่านไบโอ หรือถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงดิน จะเริ่มจากหาวัสดุที่จะนำมาทำเป็นถ่านไบโอ ได้แก่ กิ่งไม้เล็กๆ, ซังข้าวโพด, เม็ดในผลไม้, เศษกระดูกสัตว์, ใบไม้แห้ง, หญ้าหรือฟางแห้ง เป็นต้น นำมาใส่ในถังสีจนเต็ม ปิดฝาและควำไว้กับพื้น จากนั้นนำถังเหล็กมาวางครอบอีกที่หนึ่งดังรูป

นำเศษกิ่งไม้แห้งใส่ไว้ในช่องว่างระหว่างถังสีกับถังเหล็ก สำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้น หากิ่งไม้มาทำเป็นเสากันขยะตกรอบๆ ขอบในของถังเหล็ก แล้วนำขยะมาใส่ให้กระจายให้ทั่ว (ดูรูปแรกสุด)

ที่ขอบถังเหล็กของเตาเผาขยะที่วางอยู่กับพื้นให้หา หินมารองให้สูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย พอให้อากาศถ่ายเทได้ จากนั้นหาเชื้อไฟมาทำการจุดเตาเผาขยะ โดยจุดจากด่านล่างของเตา

ไฟจะค่อยๆ ลุกไหม้ขยะ และลุกแรงขึ้นเมื่อไฟลามจนทั่วเตา นำเศษขยะที่หลงเหลืออยู่ใส่ลงในเตาเพิ่มจนกว่าขยะจะหมด
เปลวไฟขณะเผาขยะจะแรงมาก ทำให้หลังเผาขยะเสร็จจะเหลือเถ้าถ่านเพียงเล็กน้อยที่พื้นดินดังรูป
เมื่อเตาเผาขยะเย็นลง ให้นำถังสีวางไว้กลางถังเหล็กมาเปิดออก ก็จะได้ถ่านไบโอดังรูป แต่เปิดถังสีออกมาแล้วปรากฏว่ายังเป็นถ่านไม่หมด ให้ใส่กลับไปในถังสีแล้วปิดฝาไว้เหมือนเดิม เพื่อไว้เผาพร้อมกับการเผาขยะครั้งต่อไป (ถ้าขยะน้อยจะต้องเผาอย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะเป็นถ่านหมด)

ถ่านไบโอที่ได้ สามารถนำไปใส่ลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตามวิธีการที่กล่าวมาในข้างต้น ถ้าทุกครอบครัวสามารถทำในลักษณะนี้ได้ ปัญหาโลกร้อนจะคลี่คายลงแน่นอน

หมายเหตุ หรือจะนำไปทำเป็นถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนก็ไม้่ผิดกติกานะคราบบันทึกประจำวันที่ 14 เมษายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
08:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:หมูทุบอบแห้ง, แกงยอดฟักข้าวปลาดุก, ผัดเผ็ดกบ
08:45 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):แก้ไขบทความและทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
12:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:หมูทุบอบแห้ง, แกงยอดฟักข้าวปลาดุก, ผัดเผ็ดกบ
12:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):แก้ไขบทความและทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
15:00 . ไปกรอกทรายใส่กระสอบกันน้ำ
16:15 . ลอกสายทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
17:00 . เผาขยะ
18:00 . ลอกสายทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
18:30 . อาบน้ำ
18:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความชุดใหม่
19:-0 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงเต่าใส่หน่อกระทือ, แกงผักกันตงผักหวานป่าปลาดุก, กากหมูทอด
21:00 . เข้านอน

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ป้ายไม้รอบบ้าน 1
ที่หมู่บ้านหนองกระดี่ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีช่างศิลป์มืออาชีพอยู่ท่านหนึ่ง พวกเราเรียกช่างศิลป์ท่านนี้ว่า พี่เอก อายุประมาณ 40 ปลายๆ งานศิลป์ที่พี่เอกทำเป็นงานไม้แกะสลัก ส่วนใหญ่เป็นการแกะสลักแบบนูนต่ำ ครอบครัวผู้เขียนประทับใจในฝีมือและแนวคิด จึงได้ขอซื้อ และสั่งทำป้ายไม้มาติดไว้รอบบ้าน ส่วนราคานั้นผู้เขียนจำไม่ได้ (แต่ไม่แพง) เริ่มต้นที่ภาพเงาของในหลวงขณะทรงงานผู้เขียนนำมาติดไว้ที่ผนังทางขึ้นบ้าน

อีกป้ายหนึ่งที่ประทับใจเลยขอซื้อพี่เอกมาติดตั้งที่ซุ้มหน้าบ้าน
 
ป้ายไม้ชิ้นเล็กๆ นี้พี่เอกแถมมาให้ ติดไว้ที่เสาทางขึ้นบ้าน ถ้าเอาแผ่นไม้มาติดธรรมดาก็คงไม่มีคุณค่าใดๆ
ในการทำการเกษตรของครอบครัวผู้เขียนจะยึดคำสั่งสอนของในหลวง คือปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือในพื้นที่เดียวกันจะประกอบด้วย พืชสำหรับเป็นอาหาร เช่น ขิง, ข่า, ตะไคร้, มันชนิดต่างๆ, ผักพื้นบ้าน, ผักหวานบ้าน, ผักหวานป่า, พืชสมุนไพร, ไม้ผลหลากหลายชนิด, ไผ่หลายชนิด, พืชสำหรับใช้สอย หรือพืชใช้ประโยชน์ทั่วไป เช่นทำฟืน, เผาถ่าน, ทำเชื้อเพลิง, ทำซุ้ม, ทำโรงเรือน และพืชเศรษฐกิจอย่างสัก, ยางนา, สะเดา, พยูง, พยอม เป็นต้น ทั้งหมดปลูกตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ หรือแยกเป็นพืชใต้ดินและพืชผิวดิน, พืชชั้นกลาง, ไม้เรือนยอดหรือไม้ชั้นสูง ซึ่งจะให้ประโยชน์มหัศจรรย์ 4 อย่าง คือ พอกิน, พออยู่, พอใช้ และพอร่มเย็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หลักในการเลือกพืชมาปลูก จะได้จากการได้เข้าร่วมอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ [www.agrinature.or.th] คือ ปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก พืชกินใบกินลูก เอามาปลูกไว้กิน
การทำการเกษตรของครอบครัวผู้เขียนยังไม่ถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ แต่กำลังพยายามให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % ที่ว่ายังมีถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในบางพื้นที่ยังมีการใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่, ยังใช้ปุ๋ยเคมี, ใช้ยาคลุกเมล็ดพันธุ์พืช (ยกเว้นบริเวณที่เป็นสวนกสิกรรมธรรมชาติ) โดยการใช้สารเคมีที่เป็นพิษจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภคเป็นหลัก (ตามหลักปฏิบัติของ GAP) ส่วนสารเคมีกำจัดโรคพืช และยาฆ่าแมลงนั้น ไม่ได้ใช้มานานแล้ว และใช้สารหมักชีวภาพแทน ไม่ได้เน้นปริมาณการผลิต และเน้นผลผลิตที่ปลอดภัย ในระหว่างที่ยังไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะยึดหลักที่ว่า อินทรีย์ชีวภาพนำ เคมีเสริมตามความเหมาะสมตามที่เห็นในป้าย

ป้ายนี้เป็นป้ายเตือนสติในการทำงานอีกป้ายหนึ่ง เป็นคำที่จำมาจากการไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง เช่นเดียวกัน

สำหรับท่านที่สนใจสั่งทำป้ายไม้กับพี่เอก สามารถติดต่อได้ที่ 085-2657545 และ 092-5478545บันทึกประจำวันที่ 13 เมษายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้ง, ผัดหน่อไม้ต้มผักชะอม, น้ำพริก
08:00 . เหลาก้านใบมะพร้าว
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):น้ำอีเอ็มขยายใส่บ่อปลา, และราดพื้นคอกไก่
09:00 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้บทความและโพสต์บทความเรื่องใหม่ (โพสต์ไม่สำเร็จเนื่องจากเน็ตช้ามาก)
11:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):กรอกดินเพาะใส่ถุง เพาะเมล็ดมะยงชิด และเมล็ดชัยพฤกษ์ และขนไปจัดวางในจุดที่รดน้ำ
13:15 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้ง, ผัดหน่อไม้ต้มผักชะอม, น้ำพริก
16:00 .
0.Note:นายเปิ้ลแวะมาที่บ้าน 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557): พยายามแก้ไขงานที่โพสต์ไว้แต่ไม่สำเร็จ
15:45 . พักผ่อน
16:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความเก่า และโพสต์บทความใหม่
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดกบ, ปลาหวาน, หมูทุบอบแห้ง
21:00 . เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรืออีเอ็มขยาย (EM) ปู่, พ่อ, ลูก
จากที่ได้เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี ทำให้ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง หนึ่งในองค์ความรู้ดังกล่าวก็คือ เรื่องของการทำอีเอ็มขยาย ปู่ พ่อ ลูก ซึ่งต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์ เพชรปานกัน แห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรีที่กรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้
การทำอีเอ็มขยาย ปู่ พ่อ ลูก เป็นกระบวนการขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในครัวเรือน และด้านการเกษตร โดยเริ่มต้นจากหัวเชื้ออีเอ็มเพียง 1 สามารถขยายเชื้อได้ถึง 125,000 ลิตรภายในรอบของการขยายเชื้อเพียงรอบเดียว
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากเรามีหัวเชื้ออีเอ็ม หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะหาซื้อในท้องตลาด หรือหัวเชื้ออีเอ็มที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำขึ้นแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการชีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำหัวเชื้ออีเอ็ม 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 50 ลิตรละลายคนให้เข้ากันในถังหมักขยายเชื้อ โดยการขายเชื้อชุดแรกนี้จะเรียกว่า อีเอ็มขยาย ปู่ โดยจะหมักขยายเชื้อไว้อย่างน้อย 7 วัน
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้อีเอ็มขยายปู่แล้ว เราจะตักอีเอ็มขยายปู่มา 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำอีก 50 ลิตร ละลายและคนให้เข้ากันเก็บในถังหมักอีกใบหนึ่ง ซึ่งถังอีเอ็มขยายชุดนี้จะเรียกว่า อีเอ็มขยาย พ่อ ปิดฝาหมักทิ้งไว้อีกอย่างน้อย 7 วันเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 จากนั้น เราจะอีเอ็มขยายพ่อมา 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 50 ลิตร ละลายและคนส่วนผสมทั้งสามอย่างให้เข้ากัน ปิดฝาหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน อีเอ็มขยายชุดนี้จะเรียกว่า อีเอ็มขยายลูก

การนำอีเอ็มขยายไปใช้ และการขยายเชื้อต่อเนื่อง
การนำอีเอ็มขยายไปใช้ เราจะตักเอาอีเอ็มขยายในถังลูกไปใช้จนหมดถังก่อน จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนที่ 3 ใหม่ แต่เนื่องจากเราต้องรอการหมักขยายเชื้อของอีเอ็มลูกไปอีกอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งอาจจะไม่ทันใช้ ดังนั้นในขั้นตอนของการขยายเชื้ออีเอ็มลูก อาจจะทำไว้หลายๆ ถัง อย่างในกรณีของผู้เขียนจะทำไว้ 3 ถัง เวลานำไปใช้จะเปิดใช้ทีละถัง เมื่ออีเอ็มขยายในถังหมด ก็จะทำการขยายเชื้อจากอีเอ็มพ่อ (ขั้นตอนที่ 3) ซ้ำอีกแล้วไปใช้อีเอ็มขยายในถังถัดไป เมื่อหมดก็จะทำแบบถังก่อนหน้านี้อีก แล้ววนกลับไปใช้อีเอ็มขยายที่ถังแรกใหม่ ซึ่งจะครบเวลาของการขยายเชื้อพอดี
ทำลักษณะเดียวกันนี้ไปจนกว่าอีเอ็มขยายพ่อจะหมด ก็จะกลับไปดำเนินการในขั้นที่ 2 คือทำอีเอ็มขยายพ่อใหม่ ทำเช่นนี้จนกว่าอีเอ็มขยายปู่จะหมด ก็จะต้องไปหาหัวเชื้ออีเอ็มมาเริ่มทำการขยายในขั้นตอนที่ 1 อีเอ็มขยายที่ทำตามกระบวนการข้างต้น ควรจะให้ให้หมดภายใน 3 เดือน
สำหรับวิธีการที่จะทราบว่าเรากำลังนำอีเอ็มลูกถังไหนไปใช้ ผู้เขียนจะใช้วิธีทำเป็นป้ายตัวเลขหมุนเวียนบ่งบอกถึงถังอีเอ็มขยายที่เปิดใช้อยู่ดังรูปข้างต้น

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในถังขยายเชื้อ


บันทึกประจำวันที่ 12 เมษายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ผัดใบผักหวานป่า, ฟักทองต้ม
09:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ผสมดินเพาะชำต้นไม้
11:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
12:45 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ และสูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว 2.กับข้าว:ยำหนังหมู, ต้มจืดน้ำเต้าหมูสับ, ผัดผักบุ้ง
13:45 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ และสูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.พักผ่อน
16:00 . ไปดูการติดตั้งปั้มสูบน้ำที่บ้านสนธยา
17:30 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกหนักมาก 1.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 2.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้ง, ผักผักบุ้ง
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com