MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรกเริ่ม

  

เรื่องราวที่ฝากไว้กับบล็อกเกอร์

บ้านฉัน พลังงานทดแทน

http://biological-way-in-my-life.blogspot.com/

ชีวิตกับชีววิถีปรกติจะทำบันทึกประจำวันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ แต่บางครั้งมีปัญหาฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เสีย ทำให้บันทึกประจำวันที่ทำไว้บางส่วนสูญหายไป จึงมีความตั้งใจว่าจะใส่บันทึกประจำวันฝากไว้ที่บล็อกเกอร์ ส่วนของบันทึกประจำวันคงจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไปมากนัก แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้รู้ว่า แต่ละวันที่ผ่านไปทำอะไรไปบ้าง จะเริ่มบันทึกตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 (2013) เป็นต้นไป

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.