MyBanner

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วดาวอินคา

  


ผลการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (..2557) ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศนี้ มีคนไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา ซึ่งพบเห็นได้ในแทบจะทุกจังหวัด โดยมาในรูปของบริษัทบ้าง ตัวแทนบ้าง มีทั้งที่ขายต้นพันธุ์ และเมล็ดไปเพาะเอง
มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่มาส่งเสริมปลูกถั่วดาวอินคาส่วนใหญ่ไม่เคยทำอาชีพเกษตร แต่จะเป็นอาชีพอื่นๆ ซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรมเลยแม้แต่น้อย ตรงนี้เองทำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะคนที่นำเมล็ดพันธุ์มาขายให้เกษตรกรนำไปเพาะเอง และเนื่องจากคนที่นำเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคามาขายให้เกษตรกรนั้น ไม่มีความเช้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วดาวอินคา (ถ้าถามเรื่องเปอร์เซ็นต์ความงอกมักจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นๆ) และไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตของพืชตระกูลถั่ว และมักจะอ้างว่าเมล็ดถั่วดาวอินคาที่ตนนำมาส่งเสริมให้ปลูกนั้น สภาพดีไม่มีที่ติ
การได้มาซึ่งเมล็ดถั่วดาวอินคาของคนเหล่านี้ จะใช้วิธึไปกว้านซื้อเมล็ดถั่วดาวอินคนในราคาถูกๆ มา แล้วมาปล่อยขายให้เกษตรกรรายใหม่นำไปเพาะปลูก บางบริษัทแย่กว่านั้น คือจะนำเมล็ดถัวดาวอินคาที่บริษัทตั้งใจซื้อมาสกัดน้ำมัน แต่ทิ้งไว้นานจนเมล็ดถั่วหมดสภาพสกัดน้ำมันไม่ได้แล้ว นำมาหลอกขายให้เกษตรกรรายใหม่ โดยทำสัญญาว่าขอเป็นเมล็ดถั่วดาวอินคาสภาพดีคืน แต่เมล็ดพันธุ์ที่ให้เกษตรกรมานั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อในเมล็ดยุ่ยจนไม่เหลือสภาพที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้ว เมื่อเกษตรกรไปขอเครม ตัวแทนหรือบริษัทที่มาส่งเสริมจะอ้างว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วของเขาสภาพดี (ภานอก) ไม่มีที่ติ เกษตรกรที่นำไปเพาะ โง่เอง ทำให้เพาะไม่ขึ้น

ผู้เขียนเองเป็นคนที่สนใจปลูกถั่วดาวอินคา ไม่ใช่เพราะว่าเชื่อคำโฆษณาที่ว่า ถั่วดาวอินคาให้ผลผลิตต่อไร่สูง และราคาดี แต่สนใจเนื่องจากเป็นพืชที่นำมาทำอาหารบริโภคในชีวิตประจำวันได้หลายส่วน และเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน ไม่ต้องไถพรวนดินปลูกซ้ำกันบ่อยๆ ส่วนคำโฆษณาที่ว่าถั่วดาวอินคาให้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น ผู้เขียนเชื่อว่าผลผลิตต่อไร่ ไม่น่าจะแตกต่างจากถั่วลิสง ส่วนราคาผลผลิต เมื่อมีคนปลูกมากๆ ราคาต้องลดลงจนติดดินอย่างแน่นอน ผู้เขียนจึงตั้งหลักที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ก็ถูกหลอกซื้อเมล็ดพันธุ์มาเหมือนกัน โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาจากผู้จำหน่ายพันธุ์ถั่วดาวอินคารายหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาเพาะแล้ว ปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์งอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำเมล็ดที่ไม่งอกมาแกะดู พบว่าเมล็ดถั่วดาวอินตาที่ถูกหลอกขายพันธุ์มาส่วนใหญ๋เป็นเชื้อรา และเนื้อเยื่อฝ่อหมด ดังรูป และทุกๆ คนที่ซื่อพันธุ์ถั่วดาวอินคามาปลูกก็มักจะเจอสภาพแบบเดียวกัน

สภาพภายในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาไม่มีคุณภาพ
สรุปง่ายๆ เมล็ดถั่วดาวอินคาที่ตัวแทนหรือบริษัทหลอกให้เกษตรกรซื้อไปทำพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดถั่วที่ไม่สามารถสกัดน้ำมันได้แล้ว แต่ต้องการหาทางระบายเมล็ดถั่วดาวอินคาที่ซื้อมาไว้จำนวนมากออกไป จึงนำมาหลอกขายให้เกษตรกร บางรายทำสัญญาของเมล็ดพันธุ์สภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์คืนเมื่อเก็บเกี่ยว (เมล็ดพันธุ์ที่คืนต้องสมบูรณ์และมีสภาพดีเท่านั้น ลองอ่านในสัญญาดูได้)
เมล็ดในถั่วดาวอินคาที่เพาะไม่ขึ้นอีกลักษณะหนึ่ง
ธรรมชาติของเมล็ดพืชตระกูลถั่ว

พืชตระกูลถั่วทั่วโลก จะมีลักษณะที่คล้ายๆ กันคือ เนื้อในของเมล็ดพืชตระกูลนี้จะมีโปรตีน และมีไขมันประกอบอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนิยมนำมาสกัดน้ำมันใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน และเนื่องด้วยเนื้อในของเมล็ดพืชตระกูลถั่วมีสารประกอบโปรตีนประกอบอยู่มากนี้เอง จึงเป็นแหล่งอาหารที่แสนโปรดปานของสิ่งมีชีวิตกลุ่มเชื้อรา ซึ่งไม่ยกเว้นแม้ถั่วดาวอินคา
เมล็ดพืชตระกูลถั่วทุกชนิดจะมีระยะพักตัวมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของถั่ว (ระยะเวลาที่เมล็ดหลุดจากต้นและงอกเป็นต้นใหม่) หลังจากผ่านระยะพักตัวไปแล้ว ความสามารถในการงอกของเมล็ดจะลดลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่จะกินเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากผ่านระยะนี้ไปแล้ว แม้เนื้อเมล็ดในของถั่วยังมีสภาพดีสามารถนำมาทำอาหารได้ แต่ถ้านำไปเพาะก็จะงอกเป็นต้นน้อยมาก หรือไม่งอกเลย

(ก่อนเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคา ให้แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกโดยอย่าให้จุดที่แตกรากช้ำ แล้วนำมาห่อผ้าชุบน้ำไว้รอจนมีรากงอก จึงค่อนนำใส่ถุงเพาะ ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาสภาพดี จะเพาะขึ้นแม้ไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ด หรือถ้าจะปลูกถั่วดาวอินคาเป็นอาชีพจริงๆ ควรซื้อต้นพันธุ์จะแน่นอนกว่า แต่ไม่ควรจะลงทุนมากจนเกินเหตุ เพราะกว่าจะคุ้มทุนต้องใช้เวลานาน)
นอกจากนี้ ถ้าหากเราเพาะเมล็ดถั่วดาวอินคาช่วงหน้าหนาว จะพบว่าถั่วดาวอินคาไม่ค่อยงอก ยกเว้นเพาะในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนัก

บันทึกประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):พ่นน้ำหมักและปุ๋ย YIC nano แปลงข้าวโพด
08:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, ไข่เจียว, หน่อไม้ไผ่ตงลิมแล้งต้มน้ำใบย่านาง
09:15 . ออกไปบ้านพี่ออ, แวะเติมน้ำมันที่ปั้มหยอดตู้หน้าโรงเรียนนิคมฯ
11:15 . นอนพักเนื่องจากปวดหัว
11:45 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, ไข่เจียว, หน่อไม้ไผ่ตงลิมแล้งต้มน้ำใบย่านาง
12:30 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
14:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (18/2557):ไปพิมพ์โปรชัวร์ที่วัดเขาแก้ว
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปเสนอสินค้าให้ลูกค้า ที่หนองกระดี่ และไปบ่อทองแต่ไม่พบลูกค้า
18:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และแก้ไข Affilate Program
19:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, แกงกะทิมะเขือเนื้อหมู
20:00 . เข้านอน

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การจัดการแฟ้ม::บทที่ 9 การจัดการแฟ้มและไดเรกเทอรี

  


9.2 การจัดการแฟ้ม

9.2.1 การใช้คำสั่ง Dir อ่านรายชื่อแฟ้ม

       ชุดคำสั่ง Dir ในภาษา OpenOffice/ LibreOffice Basic จะทำหน้าที่ในการแสดงรายชื่อแฟ้มและไดเรคเทอรีทั้งหมดภายในไดเรคเทอรีหรือพาท (Path) ที่กำหนด โดยมีรูปแบบชุดคำสั่งดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
        Dir [(DirName As String) [, AttribFiles As Integer]]
โดยที่
        DirName หมายถึง ไดรฟ์หรือไดเรคเทอรีที่ต้องการอ่านรายชื่อแฟ้ม
        AttribFiles หมายถึง คุณสมบัติ (Attribute) ของแฟ้มที่ต้องการ

คุณสมบัติประจำแฟ้มเป็นค่าบิตในชุดค่าตัวเลขแบบ Integer ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนดังตารางที่ 9-02

ตาราง9-01 : รายการคุณสมบัติประจำแฟ้ม (บางส่วน)
ค่าแอตทริบิวแฟ้ม
รายละเอียด
0
แฟ้มทั่วไป
1
แฟ้มแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read only file)
2
แฟ้มแบบซ่อน (Hidden file)
4
แฟ้มของระบบ (System file)
8
ชื่อแฟ้ม
16
ชื่อไดเรคเทอรี
32
Archive bit (แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังมีการแบ็คอัพครั้งหลังสุด)

ตัวอย่างที่ 9-03 : การอ่านรายการชื่อแฟ้มและไดเรคเทอรีด้วยคำสั่ง Dir()
SUB subExample09_03
       Dim sNextFile As String
       Dim sAllFiles As String

       sAllFiles = ""
       sNextFile = Dir("/home/tleuser/", 0)
       While (sNextFile <> "")
                 sAllFiles = sAllFiles & Chr(13) & sNextFile
                 sNextFile = Dir
       Wend

       MsgBox "ที่ไดเรคเทอรี /home/tleuser/" + Chr(13) & _
                    "มีแฟ้มต่างๆ ดังนี้ :" & Chr(13) & _
                    sAllFiles
END SUB

รูปที่ 9-03 ผลการทำงานของซับรูทีน subExample09_03
หมายเหตุ
ในการระบุไดเรคเทอรีในคำสั่ง Dir ของ ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เราสามารถใช้สัญลักษณ์ ? หรือ * ประกอบได้เช่นเดียวกับการแสดงรายชื่อแฟ้มและไดเรคเทอรีใน Dos Prompt บน Ms-Windows หรือบน Terminal Emulator บนลินุกซ์

9.2.2 การใช้คำสั่งจัดการคุณสมบัติประจำแฟ้ม (Attribute)

ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เราสามารถใช้คำสั่งในการจัดการค่าของคุณสมบัติประจำแฟ้มต่างๆ ได้โดยตรง โดยมีคำสั่งหรือฟังก์ชัน GetAttr() สำหรับใช้อ่านเลขคุณสมบัติประจำแฟ้มที่ต้องการ และคำสั่ง SetAttr ในการกำหนดค่าคุณสมบัติประจำแฟ้มตามต้องการ
ตัวอย่างที่ 9-04 เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่ง GetAttr() อ่านค่าคุณสมบัติประจำแฟ้มที่กำหนด และใช้ฟังก์ชัน funcFileAttributeString ทำการแปลค่าเป็นข้อความคำอธิบายของค่าคุณสมบัติประจำแฟ้มดังกล่าว โดยนำผลที่ได้มาประกอบรวมกับข้อความคำอธิบายที่แสดงบนจอภาพด้วยคำสั่ง MsgBox ดังในรูปตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 9-04 : การอ่านค่าคุณสมบัติประจำแฟ้มด้วยคำสั่ง GetAttr()
SUB subExample09_04
        MsgBox "ค่าคุณสมบัติประจำแฟ้มของ" & Chr(13) & _
                    " /home/tleuser เท่ากับ " & GetAttr("/home/tleuser") & Chr(13) & _
                    "ซึ่งหมายถึง " & funcFileAttributeString(GetAttr("/home/tleuser"))
END SUB

FUNCTION funcFileAttributeString(x As Integer) As String
      Dim s As String
      If (x = 0) Then
            s = "แฟ้มทั่วไป (Normal)"
      Else
            s = ""
           If ((x AND 16) <> 0) Then
                 s = "ไดเรคทอรี (Directory)"
           End If
           If ((x AND 1) <> 0) Then
                 s = s & " แฟ้มแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read-Only)"
           End If
           If ((x AND 2) <> 0) Then
                 s = "แฟ้มแบบซ่อน (Hidden)"
           End If
           If ((x AND 4) <> 0) Then
                 s = s & " แฟ้มของระบบ (System)"
           End If
           If ((x AND 8) <> 0) Then
                 s = s & " ซื้อแฟ้ม (Volume)"
           End If
      End If
      funcFileAttributeString = s
END FUNCTION
รูปที่ 9-04 ผลการทำงานของซับรูทีน subExample09_04
ตาราง 9-02 : สรุปชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มและไดเรกทอรี
ชุดคำสั่ง
รายละเอียด
ChDir()
ทำหน้าที่ ย้ายไดเรคเทอรีหรือไดรฟฺที่กำลังใช้งานในขณะนั้นๆ ไปยังไดเรคเทอรี หรือไดรฟ์ที่ระบุ
ChDrive()
ทำหน้าที่ ย้ายไดรฟ์ที่กำลังทำงานในขณะนั้น ไปยังไดรฟ์ที่กำหนด
Close
ทำหน้าที่ ปิดแฟ้มตามหมายเลขแฟ้มที่กำหนด
ConvertFromURL()
ทำหน้าที่ แปลงชื่อและไดเรคเทอรี จากชื่อแฟ้มและไดเรคเทอรีที่ระบุในรูปของ URL
ConvertToURL()
ทำหน้าที่ แปลงชื่อและไดเรคเทอรีทั่วไป ให้อยู่ในรูปของ URL
CurDir()
ทำหน้าที่ หาไดเรคเทอรีที่ใช้ในขณะนั้น
Dir
ทำหน้าที่ หารายชื่อแฟ้มและไดเรคเทอรีทั้งหมดที่กำลังใช้งานในขณะนั้น
EOF()
ทำหน้าที่ ย้ายตัวชี้ตำแหน่งภายในแฟ้มไปยังตำแหน่งสุดท้ายของแฟ้ม (End Of File)
FileAttr ()
ทำหน้าที่ อ่านโหมดของแฟ้มที่ถูกใช้งาน (Access Mode)
FileCopy
ทำหน้าที่ คัดลอกแฟ้ม
FileDateTime()
ทำหน้าที่ อ่านค่าวันเวลาของแฟ้มที่กำหนด
FileExists()
ทำหน้าที่ ตรวจสอบว่ามีแฟ้มตามที่กำหนดอยู่ในระบบหรือไม่
FileLen ()
ทำหน้าที่ หาความยาวของแฟ้มที่กำหนด
FreeFile
ทำหน้าที่ หาหมายเลขแฟ้มจากระบบ เพื่อเตรียมไว้สำหรับเปิดแฟ้มต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน
Get
ทำหน้าที่ อ่านข้อมูลจากแฟ้มที่กำหนด เป็นรายการ (record) หรือเป็นไบต์ (Byte)
GetAttr()
ทำหน้าที่ อ่านเลขคุณสมบัติประจำแฟ้ม
Input
ทำหน้าที่ อ่านข้อมูลจากแฟ้มที่กำหนด
Kill
ทำหน้าที่ ลบแฟ้มออกจากดิสก์
Line Input
ทำหน้าที่ อ่านข้อมูลจากแฟ้มที่กำหนดเก็บไว้ในตัวแปร
Loc()
ทำหน้าที่ อ่านค่าตัวชี้ตำแหน่งปัจจุบันภายในแฟ้ม
Lof()
ทำหน้าที่ หาขนาดของแฟ้มที่กำหนดเป็นไบต์
MkDir
ทำหน้าที่ สร้างไดเรคเทอรีตามที่กำหนด
Name
ทำหน้าที่ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
Open
ทำหน้าที่ เปิดแฟ้ม
Put
ทำหน้าที่ เขียนรายการข้อมูล (Record) ลงแฟ้ม
Reset
ทำหน้าที่ ปิดแฟ้มพร้อมเขียนข้อมูลที่ค้างในบัฟเฟอร์ลงดิสก์
RmDir
ทำหน้าที ลบไดเรคเทอรี่
Seek
ทำหน้าที่ ย้ายตัวชี้ตำแหน่งภายในแฟ้มไปยังจุดที่กำหนด
SetAttr
ทำหน้าที่ กำหนดเลขคุณสมบัติประจำแฟ้ม (Attribute)
Write
ทำหน้าที่ เขียนข้อมูลลงแฟ้ม

บันทึกประจำวันที่ 7 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
03:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
03:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
03:30 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าไม่พอเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊ค
06:00 . ดื่มกาแฟ เตรียมเอกสารไปส่ง กศน.
07:00 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
07:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว ผัดผักรวม, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงกะทิหอยขม
08:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ไปตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกฟักทอง
10:30 . 0.สูบใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวัน
11:00 .
1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ (ต่อ)
11:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):แก้ไขต้นฉบับบทความเก่า
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดผักรวม, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงกะทิหอยขม
14:00 . สูบน้ำดื่มด้วยปั้มสูบน้ำดื่มพลังงานโซลาร์เซลล์
15:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ที่ชำไว้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
1.สูบน้ำราดพื้นหน้าบ้านด้วยปั้มรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์ และกวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
15:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
1.ประกอบพัดลมพลังงานโซลาร์เซลล์กับแท่นตั้ง (ทากาวเนื่องจากตัวพัดลมหลุดจากแท่น)
16:15 . คัดลอกเพลง
16:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557) : นำต้นฉบับบทความเก่ามาแก้ไขใหม่
17:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):กลับกองกล่องปุ๋ยหมัก
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว แกงเนื้อหมูบอนหวาน, แกงกะทิหอยขม, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.